Raisa
148
page-template-default,page,page-id-148,elision-core-1.0.8,ajax_leftright,page_not_loaded,smooth_scroll,qode-theme-ver-4.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Raisa

"Raisa" significa en àrab "dona conductora i sobirana, que governa amb bon criteri". Un nom que representa l'objectiu que perseguim aquest projecte: l'empoderament de les dones migrades respecte als seus drets sexuals i reproductius, des de la interculturalitat i la perspectiva de gènere.

Foto: Mustafa Omar

La societat catalana és cada vegada més intercultural. Segons dades de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, el 15,8% de la població que resideix a Catalunya és d’origen estranger -amb un 51,6% d’homes enfront d’un 48,4% de dones-. Gairebé el 28% del total de nadons nascuts vius el 2017 van ser de dones d’origen estranger.

 

Tenint en compte aquesta realitat, des Farmamundi Catalunya vam iniciar el 2017 una línia de treball per abordar com s’està duent a terme l’atenció sanitària a les dones migrants en el context dels seus drets reproductius.

 

Des dels seus inici, el projecte Raisa ha treballat diversos eixos:

Artetnografia i interculturalitat: Investigació-Acció-Participació (IAP)

A través del projecte “Artetnografia i interculturalitat: Investigació-Acció-Participació (IAP), per a la defensa dels drets sexuals i reproductius de les dones barcelonines”, el 2017 vam començar investigar l’experiència d’embaràs i part de dones de diferents països en ser ateses en Centres d’Atenció Primària (CAPs) i hospitals públics de la ciutat de Barcelona.

 

Durant la segona fase del projecte, executada al llarg del 2018, es va escoltar i va recollir les veus de trenta professionals de la salut que atenen dones amb perfils similars o diferents als de la primera fase de la investigació, mantenint sempre l’enfocament intercultural del projecte.

 

Durant la tercera fase (2019) es van recopilar un seguit de propostes de canvi i de millora que, un cop validades i sistematitzades, seran part d’un procés d’incidència política. La validació d’aquestes propostes s’ha dut a terme amb sis organitzacions expertes en el treball amb els drets reproductius des d’una mirada intercultural, és a dir, XARXA (Xarxa de migració, gènere i desenvolupament); l’Associació, Drets sexuals i Reproductius; Calala, Fons de dones; Associació Helia; Dones pa’lante i Diàlegs de dona.

 

Amb la informació recopilada durant el procés d’investigació pretenem analitzar com es relacionen les necessitats de tots dos col·lectius: d’una banda, les de les dones migrades residents a Barcelona que han passat per un procés d’embaràs i part a la ciutat; i per un altre les de les professionals dels dispositius sanitaris públics que les atenen.

 

Així, a partir del treball amb els dos col·lectius amb els que hem treballat, és la nostra intenció crear vincles entre les necessitats individuals i col·lectives (persones i sistema), amb la finalitat d’aportar reflexions i recomanacions per a la millora de l’atenció sanitària púbica, concretament en l’atenció a l’embaràs i al part.

 

El projecte compta amb dues exposicions de dinou peces artístiques (pintures i escultures) resultat del treball amb les usuàries i les professionals del sistema sanitari que han estat exposades en sis centres d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIRs) de la ciutat de Barcelona (CAP Sant Andreu, CAP Trinitat Vella, CAP Pare Claret, CAP Manso, CAP Numància, CAP Horta). Amb les exposicions hem volgut arribar a un gran nombre de persones (aquelles que atenen els centres sanitaris on s’han exposat), amb l’objectiu de visualitzar, a través de l’art, els testimonis de les dones i de les professionals que han participat en el projecte.

Unitat didàctica d'atenció a l'embaràs i a el part

Farmamundi ha creat de forma conjunta amb professionals sanitàries i mediadores culturals, una unitat didàctica sobre l’atenció a l’embaràs i el part. Amb aquesta iniciativa volem sumar-nos a les accions tant de sistema sanitari, com de les entitats socials que treballen pels drets reproductius de les dones a Catalunya.

Farmamundi en el Congrés per a l'eradicació de les violències masclistes

En paral·lel, els resultats de les investigacions sobre l’atenció a l’embaràs i el part a dones migrades, realitzada amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, es presentaran en diversos espais, com el Congrés per l’eradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris, que tindrà lloc entre el 2 a el 5 de diciembre.

A l’inici de l’any 2020 l’entitat presentarà un document que recull propostes de millora per al sistema públic català centrades en la incorporació de la mirada intercultural i de gènere en l’atenció als processos embaràs i part de dones migrants, que pròximament es presentaran a representants públics i partits polítics. Aquest últim treball ha estat finançat per l’Agència Catalana de Cooperació a l’Desenvolupament.